Ry::Chess
Observing Comon Israil's Commandos
white to move
elgreko (black)
8 bR bN bB bQ bK bB bN bR
7 bp bp bp bp bp bp bp bp
6
5
4
3
2 wp wp wp wp wp wp wp wp
1 wR wN wB wQ wK wB wN wR
a b c d e f g h
shemer (white)
Score
White 0
Black 0
All Stars
  Pts Loc
(no captures yet)
Captured
White Black
(no captures yet)
0 0
Last Move
(no moves yet)
History
# W B
(no moves yet)